Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Atenció personalitzada a la vostra comunitat

Gestionem la vostra Comunitat de propietaris de manera integral

Administrem comunitats de propietaris, mancomunitats i complexos immobiliaris de manera personalitzada i flexible, des d’un servei bàsic de comptabilitat fins a un servei d’atenció les 24 hores.

Gestionem aspectes econòmics, legals i tècnics dels edificis i de les comunitats de propietaris en quatre àrees ben definides:

Gestió econòmica
Elaborem el pressupost econòmic anual amb criteris de sostenibilitat de l’edifici, comoditat dels propietaris i optimització de les despeses.

Gestió administrativa
Actuem com a secretari en les reunions ordinàries o extraordinàries, assessorem sobre aspectes legals i administratius a la junta i als propietaris.

Gestió legal
Els nostres serveis jurídics defensen els interessos de la comunitat en aspectes com morositat, vicis de la construcció, reclamacions a proveïdors i revisió de contractes amb tercers.

Manteniment d’immobles
El nostre equip tècnic col·labora perquè els edificis que gestionem tinguin una supervisió tècnica permanent i un control immediat de les incidències

Contacteu amb nosaltres per obtenir més informació.

Comparar

Comparar