Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Compromís Calvet-Covid amb clients i treballadors

Després de l’estiu, les empreses hem hagut de gestionar la tornada convivint amb el Covid-19.

Conscients que una mala planificació o un ús incorrecte de les mesures preventives podia significar l’aturada parcial o total de l’activitat, a Calvet hem posat un èmfasi especial en gestionar la tornada a la nova normalitat, seguint totes les mesures preventives establertes per garantir un bon funcionament de l’activitat i la seguretat entre clients i treballadors.

En aquest sentit es van treballar les mesures en 3 aspectes: de caràcter organitzatiu, de protecció col·lectiva i de protecció individual.

Aturar els contagis era, i és, l’objectiu principal, per això com a primera mesura es desinfecten dos cops al dia totes les instal·lacions amb productes homologats pel Ministeri de Sanitat, procurant un entorn saludable que sigui segur per a treballadors i clients, i que evitarà l’aturada de l’activitat.

Es va formar i informar tot el personal dels nous protocols, implementant el teletreball d’alta qualitat com a eina principal entre els treballadors per oferir el mateix servei de sempre, però amb molt menys personal a les oficines, aportant d’aquesta manera la màxima seguretat als clients que hi acudissin.

Comparar

Comparar