Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Entra en vigor la Llei que regularà el preu dels nous contractes de lloguer

Dins de la nostra intenció constant de mantenir plenament informats els nostres clients i simpatitzants, posem a les vostres mans informació detallada de la nova «Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatges».

El Parlament de Catalunya ha aprovat una proposta de llei que regularà els preus del lloguer d’habitatges a Catalunya. Aquesta iniciativa, nascuda del Sindicat de Llogaters, regularà tots els contractes nous que es trobin a zones declarades amb «mercat d’habitatge tens» (municipis o zones amb risc de prou abastiment d’habitatge de lloguer a la població en condicions que el facin assequible), i no podran superar l’índex de referència de preus de lloguer fixat per la Generalitat.

Punts destacables de l’Índex de referència de preus de lloguer

 • La proposta de llei estableix l’existència d’un índex de referència de preus de lloguer –consulteu aquí l’índex de preus de la vostra zona–.
 • La declaració d’àrea amb «mercat d’habitatge tens», que actualment consta de 60 municipis de més de 20.000 habitants, correspondrà a tres estaments competents:
  • Departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge.
  • Ajuntament de Barcelona, mitjançant un acord.
  • Àrea Metropolitana de Barcelona, amb un acord amb el Consell Metropolità.
 • Seran municipis on:
  • El preu del lloguer hagi experimentat un «creixement sostingut clarament superior» al de la mitjana de Catalunya.
  • La càrrega mitjana del cost del lloguer superi el 30% dels ingressos habituals del pressupost personal o familiar o de la renda mitjana dels menors de 35 anys.
  • Els 5 anys anteriors a la declaració d’àrea amb «mercat d’habitatge tens», el preu dels lloguers d’habitatge hagi acumulat, com a mínim, un creixement interanual un 3% superior a la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya.
 • Un municipi, o una part d’ell, podrà ser declarat àrea amb «mercat d’habitatge tens» en funció de l’índex de referència del lloguer determinat pel departament competent en matèria d’habitatge.
 • Els preus dels nous contractes de lloguer no podran sobrepassar el preu de referència marcat per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues al mateix entorn urbà.
 • Els contractes nous hauran d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’índex de referència; sense tenir en compte les àrees superior ni inferior; juntament amb la superfície útil de l’habitatge expressada en €/m2.
 • Les parts contractants podran acordar que el preu de referència es pugui augmentar o reduir un màxim d’un 5% en funció de les «característiques específiques» de l’habitatge. Dins d’aquestes podríem trobar elements com ara: ascensor, aparcament, habitatge moblat, sistemes de calefacció o refrigeració, zones comunitàries d’ús compartit (jardí, terrat, piscina comunitària, gimnàs, serveis de consergeria a l’edifici…), etc.
 • El preu quedarà congelat si l’habitatge ha estat arrendat dins dels 5 anys anteriors a l’entrada en vigor de la llei.
 • Quedaran fora de la regulació els habitatges:
  • Amb contractes de lloguer signats abans del primer dia de gener de 1995.
  • Subjectes a règim de protecció oficial.
  • Integrats en fons d’habitatge destinats a polítiques socials o en xarxes públiques d’habitatges d’inserció o de mediació per al lloguer social.
  • Arrendats de conformitat amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori.
 • Exempció dels propietaris amb uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència): aprox. 1.500 € / mes.
 • Possibilitat del propietari de contribuir amb el llogater en les despeses d’obres que impliquin una millora de la qualitat de l’habitatge.

Si teniu dubtes o consultes sobre aquesta nova Llei, consulteu-nos sense cap compromís. A CALVET som experts en lloguers i estarem encantats d’atendre-us i assessorar-vos de forma ràpida i efectiva.

Comparar

Comparar