Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

És possible implementar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a la meva comunitat?

Cada cop hi ha més usuaris que decideixen comprar un vehicle elèctric en comptes d’un de combustió, ja sigui per la seva conscienciació amb el medi ambient, pels seus avantatges fiscals o altres beneficis relacionats amb l’estalvi en manteniment i consum.

Malgrat això, tot i que els edificis de nova construcció ja van incorporant punts de recàrrega elèctrics als seus aparcaments, la majoria de garatges comunitaris no disposen encara d’aquest tipus de dotacions.

Per tal de regir la instal·lació de punts de recàrrega elèctrics a espais comunitaris, el Codi Civil Català al seu llibre 5 recull l’Article 553-36-3 Ús i gaudi dels elements privatius:

“Els propietaris que es proposin de fer obres en llur element privatiu ho han de comunicar prèviament a la presidència o a l’administració de la comunitat. Si l’obra comporta l’alteració d’elements comuns, cal l’acord de la junta de propietaris. En cas d’instal·lació d’un punt de recàrrega individual de vehicle elèctric, només cal enviar a la presidència o a l’administració el projecte tècnic amb trenta dies d’antelació a l’inici de l’obra i la certificació tècnica corresponent una vegada finalitzada la instal·lació. Dins aquest termini la comunitat pot proposar una alternativa raonable i més adequada als seus interessos generals. Si la instal·lació alternativa no es fa efectiva en el termini de dos mesos, el propietari interessat pot executar la instal·lació que havia projectat inicialment.”

És a dir, si un usuari vol instal·lar un punt de recàrrega, només ho haurà de notificar per escrit a la comunitat de veïns o l’administrador de finques. Això sí, el cost de la instal·lació i el seu consum posterior l’assumirà de forma íntegra i individualment. Això es podria fer amb una derivació des del comptador principal de l’habitatge de l’usuari interessat fins a la seva plaça d’aparcament. Si calgués contractar una nova línia elèctrica, perquè no es disposa d’habitatge a l’edifici, o contractar més potència elèctrica, també s’haurà d’assumir a títol particular.

No obstant això, també hi ha la possibilitat que la comunitat es plantegi fer una instal·lació de tipus troncal, amb un comptador principal i comptadors secundaris en aquells punts de recàrrega que s’ubiquin a les places que ho demanin. En aquest cas, hi hauria un cost comunitari derivat de l’adaptació de la instal·lació general. El cost de l’energia elèctrica consumida en aquests comptadors secundaris l’assumirien només els usuaris de vehicles elèctrics.

És recomanable que els interessats en instal·lar un punt de recàrrega al garatge comunitari consultin si poden acollir-se a una ajuda pública que estigui vigent en aquell moment, que revisin les promocions que presentin les empreses elèctriques o fins i tot que consultin el mateix fabricant del vehicle si ofereix cap tipus de descompte per a la instal·lació o el consum elèctric.

A Fincas Calvet, com a administradors de comunitats, us podrem assessorar si teniu cap dubte sobre aquest o un altre aspecte que puguin sortir a la vostra finca.

Comparar

Comparar