Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Evolució del sector immobiliari en 2020-2021 en temps de COVID

Després de la crisi de la COVID-19 es produiran efectes a tots els sectors de l’economia, inclòs l’immobiliari. Actualment és molt difícil fer una previsió ajustada en el temps i saber què passarà amb certesa en els propers mesos, però sí que es pot determinar que existeixen possibilitats aportades per experts del sector.

Segons els precedents que hem viscut a les crisis anteriors podem dir que estem immersos en un nou cicle immobiliari. Els antecedents sobre aquesta evolució del mercat ens han demostrat que es requereix un període d’aproximadament 10 anys per completar l’evolució de la corba, encara que l’extensió en el temps de l’actual pot ser més llarga o més curta depenent de les mesures que prengui el Govern i la Unió Europea.

S’estima que es produirà una variació de preus quant a la compravenda que s’ajustaran en funció de factors com les mesures econòmiques que prengui l’Estat, l’atur i els tipus d’interès, entre d’altres.

El mercat immobiliari tornarà a erigir-se com a mercat refugi per a inversors, com ja ha estat habitual quan s’han produït grans crisis econòmiques com podria ser l’actual del coronavirus, doncs no es produeixen oscil·lacions brusques com sí es poden produir en altres sectors que estiguin directament relacionats amb els moviments dels mercats financers.

Les empreses per la seva part s’hauran d’adaptar als canvis requerint de noves formes d’arribar als clients de forma segura recolzant-se fonamentalment en les eines TIC. A Calvet la implementació de visites i tours virtuals a més de videoconferències durant aquest període ha estat vital per al nostre funcionament.

Finalment, cal senyalar que diversos informes preveuen un ajustament entre gener de 2020 i desembre de 2021 al preu dels lloguers nous respecte dels índexs tancats l’any 2019, en funció de la tipologia de l’habitatge i la zona geogràfica on s’ubiqui. Com a motius principals es podrien citar: la conversió d’habitatges turístics i d’arrendament de temporada en lloguer convencional; l’entrada en vigor de la nova llei i la mobilitat geogràfica derivada del teletreball

Comparar

Comparar