Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Gestió Immobiliària i Patrimonial

Oferim un servei patrimonial integral als nostres clients, amb el qual els ajudem a gestionar el patrimoni i els assessorem

CALVET Serveis Immobiliaris som una empresa dedicada als serveis de gestió immobiliària i patrimonial, en tots els seus àmbits d’actuació, que ofereix un tracte personalitzat adaptat a les necessitats de cada client, de manera flexible, especialitzada i discreta.

Amb més de 70 anys d’experiència en el sector immobiliari, som presents a l’Il·lustre Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i al Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Actualment som una de les empreses més solvents i reconegudes del sector immobiliari.

Administrem patrimonis immobiliaris amb l’aval de la confiança de diverses generacions de clients patrimonialistes que saben valorar la nostra professionalitat, ètica, legalitat i reserva, i procurem aconseguir la més alta eficiència en la gestió dels vostres interessos a fi d’aportar-vos la tranquil·litat de saber que nosaltres ens ocupem de tot.

A CALVET treballem dia a dia per oferir-vos tranquil·litat i benestar pel fet de saber que les vostres inversions estan en les millors mans.

Àmbits d'acció Patrimonial en Administració de Finques

Pel que fa a l'Administració de Finques, la propietat té tracte directe amb l'administrador encarregat de gestionar el vostre patrimoni en tots aquests àmbits:

Administrem patrimonis immobiliaris amb l’aval de la confiança de diverses generacions de clients.

 • Gestió administrativa de cobrament de rebuts als arrendataris i pagament de les despeses que la propietat cregui oportunes: IBI, quotes de comunitat, assegurances…
 • Gestió de morositat i reclamació d’impagats.
 • Gestió de dipòsit de fiances davant d’Incasol i tramitació del document de l’ITP exempt per a arrendaments sota la LAU en habitatges.
 • Estudi de mercat per a la comercialització òptima de l’immoble i màxima rendibilitat.
 • Experts en arrendament d’habitatges de llarga estada, pisos moblats, locals i despatxos.
 • Estudi dels candidats, solvència i negociacions.
 • Elaboració de contractes d’arrendament i renovacions posteriors.
 • Recepció i revisió de l’immoble a la sortida del llogater i devolució de la fiança en els termes legals establerts.
 • Atenció a l’arrendatari i, prèvia autorització de la propietat, resolució d’incidències.
 • Sol·licitud de pressupostos per a reparacions i obres.
 • Elaboracions de comparatives i assessorament en assegurances d’immobles.
 • Confecció de liquidacions, cobrament de la renda mensual i altres conceptes establerts en el contracte d’arrendament, actualització i augments.
 • Confecció i presentació d’impostos (IVA, 347, 184, 190), nòmines i assegurances socials dels empleats de finques urbanes.
 • Confecció de comptabilitats per a societats patrimonials.
 • Presentació de comptes anuals, incloent-hi pèrdues i guanys, balanç de situació, balanç de sumes i saldos, a gestor fiscal de la societat, i realització de les correccions fiscals o comptables que escaiguin.
 • Informació de les normatives obligatòries per a edificis: inspecció tècnica de l’edifici, decret de baixa tensió, cèdules d’habitabilitat, certificats eficiència energètica
 • Servei d’assessorament jurídic inclòs al despatx (procediments judicials no inclosos).
 • Assistència a juntes de comunitat en cas de ser necessari (cost no inclòs en els barems d’administració).

Comparar

Comparar