Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

La por als ocupes, un problema endèmic

L’ocupació d’habitatges, sobretot les segones residències, és un problema molt freqüent a la nostra societat que existeix des de fa molts anys, però el confinament ha provocat certa inseguretat doncs molts propietaris no poden anar a la seva segona casa a comprovar que tot estigui en ordre.

Un habitatge buit i uns propietaris lluny d’ell són els dos factors bàsics que necessiten els ocupes per entrar a casa aliena. De fet, segons el “Manual de l’ocupació”, durant el dia és el millor moment per entrar-hi perquè hi ha menys gent a les seves cases i el soroll passaria desapercebut. A més dona pautes per saber si una casa està habitada i aconsella marcar la porta amb un senyal discret, posar un adhesiu al pany o ficar un paper entre la fulla i el marc de la porta. Val qualsevol cosa que els demostri que ningú ha entrat a l’habitatge durant uns dies.

Aquest fet que també es dona, encara que amb menys mesura, a habitatges habituals, ha portat moltes persones i famílies a optar per acudir a empreses de seguretat per instal·lar alarmes.

La rapidesa: factor clau

L’acció immediata és un element determinant per evitar quedar-se sense la casa i l’alarma té un paper clau perquè tenir un sistema de seguretat instal·lat i activat en un habitatge, ja sigui segona residència o l’habitual, la protegeix contra intrusions. Si un ocupa hi entra, l’alarma s’activa i en aquell moment cal donar avís a la policia per la violació del domicili. Actualment al mercat hi ha empreses que donen avís directe a la policia i també enregistrament d’imatges que serveixen com a testimoni del delicte flagrant.

D’altra part, i tal com indiquen les principals empreses de seguretat, la presència d’una placa d’avís d’alarma a l’exterior de l’immoble té un efecte dissuasiu doncs està demostrat que l’ocupa, normalment, quan veu un habitatge protegit prefereix anar per un que no ho estigui perquè sap que la policia actuarà davant de la violació o robatori amb força, no contra l’ocupació de l’habitatge. Per això la importància de la rapidesa doncs com més temps romanguin al nostre habitatge, més difícil serà fer fora els ocupes.

L’ocupació no para de créixer

Durant l’any 2020, a Espanya es van registrar 3.446 assumptes sobre ocupació il·legal d’habitatges als òrgans judicials, és a dir, un 191,8% més que l’any 2019.

Catalunya amb 746 casos va representar el 21% del total nacional essent la segona Comunitat Autònoma per darrera d’Andalusia. Però si ens atenem al darrer trimestre de l’any 2020, va ser precisament Catalunya on es va presentar el nombre més elevat de demandes, 186 (20,4% del total nacional).

Per això és necessari estar pendents de l’estat exterior de l’habitatge, recollir les cartes periòdicament o demanar que algú ho faci per nosaltres. També és aconsellable que s’involucri la comunitat de veïns i que estiguin atents a moviments estranys doncs un habitatge ocupat acostuma a ser el centre de conflictes. En els casos d’habitatges dels quals ens absentem un llarg període i no tinguem ningú de confiança per estar-ne pendent, aconsellem instal·lar-hi una alarma amb avís a la policia perquè es pugui actuar amb la rapidesa necessària i així evitar-ne l’ocupació.

A CALVET us podem assessorar per tenir cura de la vostra llar.

Comparar

Comparar