Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Voleu vendre el vostre pis?

Veneu-lo a Barcelona vivint una experiència PREMIUM

Els professionals de CALVET Premium Real Estate que gestionen la venda de propietats tenen una experiència acumulada de més de 25 anys i reuneixen tots els requisits legals per exercir la seva activitat i per a oferir un assessorament de la més alta qualitat.

Experts en la compravenda d’immobles, ofereixen un servei personalitzat, multilingüe i a mida, en què acompanyen al client durant tot el procés de la venda i en les gestions administratives posteriors. A més, disposen de les millors eines de mercat, per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels interessos dels seus clients, entre les quals destaquen:

 • Base de dades pròpia de compradors d’immobles de la ciutat de Barcelona.
 • Reportatge fotogràfic i de vídeo de l’immoble realitzat per professionals de la imatge.
 • Plànols acotats, emesos per arquitectes, de l’estat físic actual de l’immoble i de les alternatives possibles.
 • Estratègia de màrqueting establerta a mida i publicitat als portals immobiliaris de més renom, nacionals i internacionals.
 • Simulació fiscal dels impostos derivats de la venda de l’immoble (IIVTNU, IRPF, IRNR).
 • Tramitació i gestió de la cèdula d’habitabilitat i del certificat d’eficiència energètica, d’acord amb el que preveu la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de el dret a l’habitatge, i en el Reial decret 235/2013, de 5 de abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.
 • Capacitat per verificar l’estat jurídic de l’immoble i per dur a terme les gestions necessàries amb el Registre de la Propietat i amb les administracions públiques.

Un sistema de treball proactiu en el qual tant la propietat, com el professional que l’acompanya, mesuren i valoren el recorregut de la gestió de manera periòdica, cosa que permet disposar a cada moment de tots els elements necessaris per prendre les decisions més encertades.

A CALVET Premium Real Estate som aquí per ajudar-vos a trobar la llar de la vostra vida.

Voleu saber quin valor té el vostre pis?

  Assessorament Premium

  Valorem el recorregut de la gestió de manera periòdica per prendre les decisions més encertades en cada moment.

  Tramitacions i Gestions

  Cèdula d’habitabilitat i del certificat d’eficiència energètica. Verificació de l’estat jurídic de l’immoble, Registre de la propietat i amb les administracions públiques.

  Base de dades

  La nostra base de dades de compradors d’immobles és pròpia i enfocada al mercat de la ciutat de Barcelona.

  Contacteu amb nosaltres per obtenir més informació.

  Comparar

  Comparar